Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Микитенко О. О. Поховальні плачі у балканослов’янській фольклорній традиції: прагматика і семантика тексту. Етнопоетичні константи. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук із спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київ:, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського HAH України, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"