Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Шевчук В. В. Легенди та перекази Поділля: мотиви, поетика. – На правах рукопису.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"