Журнал № 1(2)-2009
Проблеми фольклоризму

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка

Фольклорний фітонім як символ трансферності та когерентності художнього образу

Резюме: 

У статті розглянуто проблему символічного вияву мікрокосмосу людини у взаємозв’язках і взаємовпливах як образний факт фольклору та літератури.

Анонс: 

Злакову рослину, зерна якої використовують для виготовлення хліба, фітонім пов’язаний із категоріями дочасного і вічного, символізує життя, плодючість, достаток, здоров’я, щастя, неперервність роду, етнічної свідомості, духовності українців, через те й назвав народ «жито». Архетипність символіки рослини сягає часів Трипільської культури, коли зерно, колосся, снопи, хліб стали ритуальними1. Жито символізує всі етапи земного життя людини: після народження баба-повитуха посипала зерном «місце» в хаті; проводжаючи до шлюбу, молодих посипали житом, бажаючи їм достатку, щастя, здоров’я та злагоди; жито як когерент з потойбічним світом використовували у постлетальному обряді (посипали шлях за домовиною або клали його у могилу). Як символ сакральної антропоцентричної когерентності (Бог – Людина – Земля) жито «сіяли» на Новий рік. Як засвідчує В. Жайворонок, житом називали також і пшеницю, яку на півдні України більше культивували, а також і кукурудзу, там, де ця культура була головним харчовим злаком. Тому в новорічному віншуванні: «Роди, Боже, жито-пшеницю і всяку пашницю!» Сніп жита вноситься в хату під Різдво як символ неперервності родоводу (діахронної когерентності). Пора визрівання злаку асоціюється з віком людини, перемінами у житті, як знак готовності до шлюбу:

Жито, мамцю, жито, мамцю,
Жито не ячмінка,
Як дівчину не любити,
Коли українка!

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"