Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Остапюк О. О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"