Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Наваренко І. А. Просодична організація іспанської народної казки (експериментально-фонетичне дослідження). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"