Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Музичук М. Ю. Лінгвостилістичні та композиційні особливості структурування “міфічного” у прозі Ганса Еріха Носака. – На правах рукопису.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"