Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Пилипак М. А. Весільна обрядовість Східного Поділля середини XX – початку XXI століття: типологія, специфіка, динаміка та географія побутування (на матеріалі картографування). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05. – етнологія. Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського HAH України. — Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"