Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Гавадзин В. В. Весняні календарні обряди і звичаї гуцулів XX ст. – На правах рукопису.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"