Журнал № 1(13)-2013
Нові книги
Mif 2013 1 01 Ignatenko

Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах). – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – 336 с.

Резюме: 

Книгу, яка вийшла вже другим виданням, присвячено народній медицині українців Середнього Полісся – регіону, землі якого було забруднено внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС. На основі багатого масиву польового матеріалу, який зібрала авторка під час історико-етнографічних експедицій на Полісся, а також залучених архівних джерел, проаналізовано традиційні та сучасні погляди на народних лікарів; розкрито походження та діагностику хвороб у світоглядних уявленнях поліщуків, способи їх лікування; простежено традиції та інновації у галузі сучасного народного лікування.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"