Журнал № 1(13)-2013
Нові книги

Лариса СЕМЕНЮК

Mif 2013 1 02 Semeniuk

Семенюк Л. Народна обрядова творчість Шацького поозер’я: монографія. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 200 с.

Резюме: 

У монографії досліджено систему традиційних звичаїв і обрядів та словесний обрядовий фольклор Шацького поозер’я в жанрово-структурному й функціональному аспектах. Календарно-обрядовий та родинно-обрядовий пісенний фольклор регіону проаналізовано на основі друкованих матеріалів і рукописних записів переважно останнього десятиріччя. Особливу увагу закцентовано на рисах регіональної та локальної специфіки творів.
У книзі, крім трьох основних розділів, у яких розглянуто історіографію, календарно- та родинно-обрядову творчість, також подано список використаної літератури та джерел, додатки, списки умовних скорочень друкованих джерел і населених пунктів Шацького району, в яких записано зразки обрядового фольклору.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"