Журнал № 1(13)-2013
Нові книги
Mif 2013 1 03 Mahovska

Маховська С. Весільні пісні Поділля: жанрова специфіка, особливості функціонування, поетика. – Хмельницький: Видавець ПП Заколодний М. І., 2012. – 320 с.

Резюме: 

У монографії на основі систематизованого весільного фольклору Поділля простежено головні аспекти взаємодії весільного обряду і пісні, проаналізовано засоби локалізації та характерні риси пісенної традиції регіону. Здійснено типологічну класифікацію жанрових ознак пісенних текстів, простежено еволюцію мотивів, образів, з’ясовано мовно-художню палітру народних творів, з’ясовано специфіку побутування основних пісенних різновидів Поділля і традиційної обрядової родинної творчості у контексті всеукраїнського та слов’янського масивів. У першій частині книги висвітлено історію фіксації та дослідження весільних пісень Поділля, другу присвячено дослідженню поетики весільної пісенності Поділля. Завершують книгу висновки, список використаної літератури та джерел, перелік умовних скорочень.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"