Журнал № 1(13)-2013
Нові книги
Mif 2013 1 04 Sazanovych

Сазанович Л. В. Американська фольклорна балада: історія, класифікація, модель тексту. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. – 164 с.

Резюме: 

Уперше розглянуто проблему стереотипізації на маловідомому матеріалі американської англомовної фольклорної балади. Висвітлено теоретико-методологічну специфіку підходів до аналізу стереотипізації як міждисциплінарного явища. Узагальнено особливості ставлення представників різних національних шкіл до окреслення проблеми типового у фольклорі. У базовому третьому розділі книги досліджено ідейно-тематичну палітру і композиційні моделі стереотипності американської англомовної фольклорної балади; увагу приділено, зокрема, тематичному й ідейному аспектам стереотипізації, визначенню усталених елементів сюжету та їх функцій у цілісній структурі баладного тексту.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"