Журнал № 1(13)-2013
Нові книги
Mif 2013 1 07 Shved

Швед І. А. Міфалогія колеру ў беларускай традыцыйнай духоўнай культуры: манаграфія. – Брэст: БрДУ, 2011 – 291 с.

Резюме: 

У монографії досліджено міфологію кольору як фрагмент народної картини світу білорусів. На матеріалі текстів різних жанрів фольклору охарактеризовано семантику і функціонування конкретних символів як чинників кольорового коду. У першому розділі монографії простежено історію вивчення кольору в культурі, з’ясовано проблематику міфології кольору у слов’янознавстві, а також визначено теоретико-методологічну основу дослідження кольорового коду білоруської духовної культури. У двох підрозділах наступного розділу досліджено міфологію семи кольорів (білого, червоного, чорного, жовтого, зеленого, синього, сірого) та кольорові діади і тріади в білоруському фольклорі.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"