Журнал № 2-3(14)-2013
Мова-Міф-Фольклор

Василь ЗАДОРОЖНИЙ

кандидат філологічних наук, старший науковий працівник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Символіка українського народного обряду сватання

Резюме: 

У статті здійснено спробу інтерпретації культурних жестів, що супроводжують український народний обряд сватання. Символічний характер усяких обрядових дій не підлягає жодному сумніву. Сучасна традиційна культура відтворює сам ритуал, але первісний їхній зміст, повний архаїчних уявлень про основи життя, сучасній свідомості здебільшого недоступний, а тому потребує культурологічної реконструкції, принаймні інтерпретації.

Ключові слова: культура, сватання, обряд, ритуальний, символіка, традиції, весілля.

Культура – не вміння кланятися.
М. Кушнір

Анонс: 

Український народний обряд сватання, нині вже, мабуть, зовсім зниклий у його первісних ритуальних формах, у загальних рисах досить відомий кожному українцеві хоч би через те, що він не раз був українською художньою літературою доби її етнографічних замилувань. Проте, з огляду на спеціальне завдання цього нашого дослідження, мусимо вдатися до розлогого цитування; при цьому, щоб не переобтяжувати викладу зайвими подробицями, які не стосуються безпосередньо нашого предмета, намагатимемося вилучати їх із цитованого тексту: “Сватання – це вже перший акт шлюбних церемоній, і відбувається воно згідно зі стародавнім ритуалом... Парубок, що хоче женитися, та його батьки призначають посла... Йому додають ще одну особу, і ці два посли дістають доручення просити згоди на шлюб з дівчиною, що з нею парубок хоче побратися... Ці свати, старости... в супроводі жениха та його дружка чи старшого боярина... ідуть до батьків дівчини... Після того як старости ввійшли до кімнати та проказали звичайні привітання, один з них витягає з своєї торби хліб і, поцілувавши його, передає голові дому.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"