Журнал № 2-3(14)-2013
З поля фольклору й етнографії

Ігор ГІЛЕВИЧ

Іван Дік та дослідження традиційної весільної обрядовості Радехівщини

Резюме: 

У статті розглянуто історію вивчення весільної обрядовості львівської Радехівщини, яка є західною частиною етнографічного регіону Волині. Як і інші ділянки традиційної культури, цей комплекс родинної звичаєвості почав привертати увагу дослідників ще у першій половині 1880-х років. Однією з найяскравіших і найбагатогранніших постатей за майже двохсотлітню історію краєзнавчих досліджень Радехівщини був Іван Йосипович Дік. Серед багатьох фольклорно-етнографічних праць цього дослідника ще досі не опубліковано його опис весільної обрядовості, який краєзнавець здійснив у 1960-х – на початку 1970-х років у селі Оглядові. Особливістю цього опису є те, що він становить багатий і цікавий матеріал, який доповнено порівняльними елементами про відповідні обрядодії та їхній пісенний супровід з інших сусідніх сіл Радехівщини.

Ключові слова: весілля, обрядовість, пісня, краєзнавець, село, традиційна культура, опис.

Анонс: 

Важливою складовою традиційної культури українського народу є звичаї та обряди, що стосуються найважливіших етапів родинного життя кожної людини: одруження, народження дітей і смерті. Ці звичаї та обряди не лише належать до внутрішнього життя кожної окремо взятої сім’ї, а й показують її величезний зв’язок із родиною, сусідами й усією громадою. Саме тому з покоління в покоління українці приділяли багато уваги дотриманню певних стереотипів у звичаях та обрядах, з якими пов’язували різні норми поведінки, ритуали, вірування, забобони, що створювали особливу атмосферу урочистості, таємничості традицій, поєднання різночасових рівнів світоглядних уявлень, вірувань і знань. Кожен із трьох комплексів традиційної родинної обрядовості українців у різних місцевостях України відрізняються певною специфікою, тобто для них характерні загальноукраїнські риси, регіональні особливості та локальна специфіка1. Саме у зв’язку з тим, що ці ділянки традиційної культури, як і багато інших, характеризуються діалектністю, народознавці багато уваги приділяють дослідженню їхніх регіональних і локальних особливостей.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"