Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 47. – 421 с.

Анонс: 

До наукового збірника, публікації якого згруповано у три рубрики – “Статті та повідомлення”, “Матеріали” та “Рецензії та огляди” – включено статті, повідомлення, огляди та рецензії з актуальних проблем української етнології. У науковий обіг введено чимало невідомих або ж маловикористовуваних джерельних матеріалів.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"