Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Оверчук О. Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"