Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Циганик Μ. І. Фольклористична діяльність Якова Головацького. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"