Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Карбашевська О. В. Народна балада в контексті українсько-британських фольклорно-літературних взаємин кінця XVIII–XIX століть: поетика, типологія. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"