Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Магас Г. Б. Народнопісенні жанри Стрийщини: традиції та інновації. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського HAH України, Київ, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"