Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Кропотова Н. В. Особливості поетики народних казок кримських караїмів. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського HAH України. – Київ, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"