Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Корнійчук Т. В. Язичницький та християнський дискурси у творчості І. Котляревського. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Тернопіль, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"