Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Ситенька О. В. Міфологічна інтертекстуальність в англомовній постмодерністській прозі: лінгвокультурологічний аспект. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"