Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Гаук А. І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов’ян на території України (VI– X ст.). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"