Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Марковський Б. В. Міфологічні символи та трансформація їх сприйняття у християнській культовій традиції. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"