Журнал № 2-3(14)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Каша К. А. Тюркська міфологічна лексика як фрагмент мовної картини світу. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського HAН України. – Київ, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"