Журнал № 2-3(14)-2013
Нові книги
Mif 2013 2-3 02 Mushketyk

Мушкетик Л. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. – К.: Укр. письменник, 2013. – 496 с.

Резюме: 

У монографії розглянуто етнофольклорні взаємовпливи в народній культурі Закарпаття як самобутнього історико-культурного регіону. У книзі висвітлено регіонально-локальну специфіку фольклору краю в межах окремих жанрових груп – народної пісенності та прози, проаналізовано угорські запозичення в уснопоетичній творчості українців-русинів, виокремлено їхні типи і форми, з’ясовано модифікації у мові-приймачі. Окремий розділ присвячено образам відомих діячів угорської історії – королеві Матяшу Корвіну, князеві Ференцу Ракоці II, Лайошу Кошуту в українському фольклорі. У праці також простежено історію фольклористики краю – від найдавніших часів до сучасності, зокрема збирання, систематизацію, публікацію та дослідження усної словесності.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"