Журнал № 2-3(14)-2013
Нові книги
Mif 2013 2-3 03 Hudash

Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов’ янських божеств: монографія. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2012. – 1060 с.

Резюме: 

Пропонована монографія є першою в сучасній науці спробою докорінного критичного перегляду дотеперішніх основних поглядів дослідників на походження імен давньоруських і спільнослов’янських язичницьких божеств з оглядом при цьому також дотеперішніх спроб трактування сутності релігійно-міфологічних функцій цих божеств. Використовуючи відповідну аргументацію, автор пропонує теорію, згідно з якою всі без винятку давньоруські та спільнослов’янські язичницькі божества разом із своїми іменами і релігійно-міфологічними функціями виникли переважно ще в первіснообщинний період і виключно на праслов’янському чи ще протослов’янському автохтонному ґрунті, причому саме на ґрунті антропонімійному. Отже, жодне з цих божеств, як і його ім’я, нізвідки не було запозиченим. Автор також аргументовано доводить, що деякі з відомих досі у науці давньоруських язичницьких божеств насправді не були жодними божествами, оскільки їх помилково створили через непорозуміння давньоруські книжники-переписувачі та копіїсти більш давніх писемних пам’яток.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"