Журнал № 2-3(14)-2013
Нові книги
Mif 2013 2-3 05 Mazepa

Коновалова Μ. Μ., Грачова Γ. Μ. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі: монографія. – Донецьк: Ноулідж, 2013. – 157 с.

Резюме: 

У монографії розглянуто проблему інтерпретації образу гетьмана Івана Мазепи в українській, російській і закордонній історіографії, фольклорі та літературі. Здійснено зіставлення неоднозначних і суперечливих поглядів щодо тлумачення особистості українського гетьмана у фольклорі, де простежується однозначно негативна концепція Мазепи, та літературі, на тлі якої образ Мазепи пройшов складну еволюцію – від позитивного за часів гетьманування до негативного після Полтавської битви, від героя у періоди піднесення національної свідомості в XIX – на початку XX ст. до об’єктивно-історичного образу державного діяча, образу-символу боротьби за незалежність.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"