Журнал № 2-3(14)-2013
Нові книги
Mif 2013 2-3 06 Skyba

Скиба О. В. Весільний фольклор Луганщиии в науковій інтерпретації: монографія. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 219 с.

Резюме: 

У монографії здійснено дослідження особливостей побутування окремих фольклорних жанрів у весільній обрядовості Луганщині. Зокрема проаналізовано прислів’я, приказки та загадки, які активно функціонують у структурі весільного обрядового комплексу. Особливу увагу приділено характеру відтворення загадок у весільній церемонії. Окремий розділ присвячено аналізу символіки та фразеологічного арсеналу весільного обряду на Луганщині. Автор звертає увагу на важливі композиційні зміни у структурі традиційних компонентів весільного обряду впродовж XX ст. Значну увагу приділено характеристиці народних колективів та фольклорних ансамблів, що побутують на території Луганщини. З’ясовано, що їх основними функціями залишаються популяризація та збереження народної творчості, традиційних обрядодій, які стали невід’ємним атрибутом святкування сучасних шлюбних церемоній, органічно поєднавши елементи традиційної народної пісенності з новими культурними тенденціями.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"