Журнал № 2-3(14)-2013
Нові книги
Mif 2013 2-3 08 Troyan

Нямцу А. Є., Добринчук О. О. Троянська міфологія у літературному контексті: монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 216 с.

Резюме: 

У монографії проаналізовано закономірності функціонування міфологічних традиційних структур “Іліади” та “Одіссеї” Гомера у літературі ХХ – ХХІ ст. Перші два розділи присвячені з’ясуванню домінантних характеристик інтегральних художніх моделей у контексті творчості письменників різних національних культур переважно західноєвропейського регіону та традиційних літературних сюжетів і образів. У третьому, четвертому розділах проаналізовано аксіологію переосмислення жіночих міфологічних образів гомерівського епосу та типологію антивоєнних мотивів у творчості письменників ХХ – початку ХХІ ст.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"