Журнал № 4(15)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту

Людмила ІВАННІКОВА

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунської провінції Банат

Резюме: 

У статті йдеться про обряди переходу (зокрема, вихід на війну), розкривається їх значення для українців XVII–XX ст. і для сучасників, для цілого соціуму та для окремої людини. Для забезпечення захисту всього народу або окремої групи (воїнів, моряків, рибалок) застосовували цілий комплекс ритуальних дій. Для захисту однієї людини достатньо було проказати молитву. Як ілюстрацію, подано зразки молитов у записах автора.

Ключові слова: обряди переходу, вихід на війну, міфологема землі, апокрифічна молитва, замовляння.

Анонс: 

Українські народні думи, зокрема дума про Олексія Поповича та про сестру і брата, дають нам відомості про своєрідний ритуал виходу на війну. Про те, що такий ритуал дійсно був, свідчать етнографічні матеріали з Південно-Східної Волині, які я записала зовсім нещодавно. І зберігся він у селі, де я народилася, аж до часів Другої світової війни. І мав досить архаїчні риси: прощання над порогом, переїзд воїна через ворота і залишення їх відкритими до повернення коней додому, зашивання жмені жита у шапку, прощання не лише з родиною, але й з усіма односельцями.
Ось як проводжали на війну рідного брата моєї баби Крещенка Михайла Самійловича (нар. 1880-х рр.) (запис 24.11.2011 р. зі слів моєї матері): “Якщó чоловікú збиралися на войнý, вибирали по роках, по місяцях. Брали на війнý з двацятú рóків, а потом вже брали й молодших. І в 55 років ше брали, до 60 років був на войні. То дядько був на Фінські войні, Михалко, а потім забрали його ше й на німецьку войнý. То вже як 60 років йому виповнилось, то він остався живий і прийшов дудóму два чи три рази рáняний.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"