Журнал № 4(15)-2013
Історіографія фольклору

Андрій КЛИМЧУК

Журналіст, Творче об’єднання “Мистецькі грані”

Фольклорний матеріал в етнографічному відділі музею барона Федора Штейнгеля

Резюме: 

У статті розглянуто фольклорні та етнографічні матеріали з Городоцького музею барона Федора Штейнгеля, який функціонував наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на Волині. Чимало уваги приділено особі О. Мошкова – відомого російського ученого-етнографа, якого було запрошено для збирання та комплектування етнографічного відділу цього музею. Висвітлено експедиційну діяльність працівників музею у населених пунктах тогочасної Волинської губернії, під час якої було зібрано велику кількість зразків пісенного фольклору, легенд, казок, анекдотів, а також сценарії та атрибутику вертепних драм. Зазначено, що багато фольклорно-етнографічних явищ було зафіксовано на фонограф і фотоапарат, що дало змогу в задокументованому аудіо- та відеовигляді зберегти їх до теперішнього часу.

Ключові слова: етнографічний музей, фольклор, колекція, пісня, експонат, вертеп, фонограф.

Анонс: 

Унікальним явищем музейництва на Волині було існування Городоцького музею барона Федора Штейнгеля. Музей виник завдяки розуміння Ф. Штейнгеля щодо необхідності створення так званих “обласних” музеїв у тодішній Російській імперії. Саме такий музей на Волині мав зосередити в собі увесь зібраий матеріал, що стосувався цього краю [3, с. I]. Оскільки сам Ф. Штейнгель не мав ні відповідних знань у музейній справі, ні достатньо часу, для ведення справ музею було запрошено Миколу Федоровича Біляшівського [3, с. II]. Заснований музей складався з таких відділів: географічний, антропологічний, археологічний, етнографічний і бібліотека [3, с. III]

За задумом засновників етнографічний відділ стосувався головним чином матеріальної культури народного життя, яка на той час зникала та зазнавала значних змін. Тому у цьому етнографічному відділі прагнули зберегти велику кількість цінних речей і пам’яток [3, с. IV–V]. Оскільки ніякі інвентарі музею не збереглися, єдиним джерелом про експонати закладу є три випуски “Звітів” [3; с. 4; 5].

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"