Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Народна творчість та етнологія. – Київ: ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2011. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Анонс: 

Журнал “Народна творчість та етнологія”, засновником і видавцем якого є Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, – це наукове видання, яке з 2010 р. виходить зі зміненою назвою раз на два місяці. У 2011 р. побачило світ шість номерів цього періодичного часопису, у якому надруковано статті, матеріали та рецензії, що стосуються переважно фольклористики та етнології.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"