Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Онисенко С. В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація па здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"