Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Черненко О. Б. Локальна специфіка пісенного фольклору болгар Північного ІІриазов’я. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Μ. Т. Рильського HAH України. – Київ, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"