Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Aнтoxi Л. І. Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському оточенні: особливості побутування. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"