Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Пасічник В. П. Етномузикознавча спадщина Володимира Гошовського в контексті інноваційних тенденцій європейської фольклористики. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. – Львів, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"