Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Апанович М. М. Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ,
2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"