Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Кіреєнко К. В. Koгнітивні та прагматичні характеристики жанру любовних замовлянь у різносистемних мовах. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття науковою ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – Донецький національний університет, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"