Журнал № 4(15)-2013
Огляди наукових видань. Автореферати

Дев’ятко Н. В. Міфологічний образ України як світоглядно-комунікативний феномен: соціально-філософський аналіз. – На правах рукопису.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. –Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, Дніпропетровськ, 2013.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"