Журнал № 1(2)-2009
Інтерпретація фольклорного тексту

Оксана ЛЕВЧУК

Колірний код фольклорного образу коня та його символічне значення в українській народній творчості

Резюме: 

У статті виявлено та проаналізовано колірні ознаки фольклорного образу коня у різних жанрах української уснопоетичної творчості. Простежено їх вплив на символічне значення цього зоообразу. З’ясовано, що барва може зумовлювати сутність зооморфного образу та визначати зміну смислу символіки.

Анонс: 

Колір – це ознака, яка отримує в народній традиції символічне трактування. Візуальний образ світу зазнає модифікацій залежно від того, хто його сприймає (людина чи тварина), з якої точки зору, під впливом яких форм гуманітарної культури (у першому випадку) тлумачиться забарвлення. «У традиційній культурі (тобто у фольклорі. – О. Л.) колір – один із елементів, за допомогою яких утворюється модель світу. У ній колір набуває постійних символічних характеристик, які звичайно доповнюються символічним значенням реалій-носіїв кольору, причому відокремити одне від іншого можна лише за допомогою абстракції»1. Без сумніву, можна говорити про так званий колірний код, який реалізується у текстах уснословесних творів, а також про можливість заміни його яким-небудь іншим кодом (наприклад, кодом тварин), що несе таку ж інформацію.

Символіка барв ставала предметом зацікавлення ще з античних часів. Її аналізували дослідники різноманітних галузей науки, зокрема, психологи, етнологи, лінгвісти, літературознавці, фольклористи тощо. Принагідно розглядається це питання у різноманітних енциклопедичних та словникових статтях2. Також відомі в сучасній слов’янській фольклористиці праці про символічне значення кольору рослин у фольклорі3, символіку барви у народній магії4, у билинах5 та в інших словесних жанрах6 тощо. Однак колірний код зооморфних образів українського фольклору, зокрема й образу коня, ще не був предметом окремої студії.

Мета нашого дослідження – простежити різноманітні колірні ознаки образу коня в українських фольклорних текстах в проекції на символічне значення цього зоообразу.

«Тварини – найуніверсальніші учасники образної системи фольклору, навіть такі характеристики, як колір і форма, в них мають динамічний характер (зміна масті, форми на різних стадіях розвитку)»7.

У реальному житті колірна характеристика коня називається мастю. Масть коня – це пігментація волосяного покриву шкіри. Вона є однією з основних індивідуальних ознак тварини. Як і пігментація у кішок і собак, масть у коней – не просте забарвлення, а певне поєднання кольорів, тип розподілу пігментів, що має генетичну основу8. Основними типами забарвлення коней здавна вважалися біла, ворона, гніда, руда та сіра масті.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"