Журнал № 1(2)-2009
Рецензії та відгуки

Інна ШВЕД

доктор філологічних наук, професор,
кафедра білоруського літературознавства Закладу освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна»

У центрі уваги – жанри білоруського фольклору

Казакова І. Беларускі фальклор. – Мінск: Выдавецки цэнтр БДУ, 2007. – 309 с.

Анонс: 

Студенти і викладачі вищих навчальних закладів Білорусі при вивченні курсу з національного фольклору до недавнього часу користувалися трьома основними навчальними посібниками і підручниками. Так, з 1970 по 1990 рік витримав чотири видання посібник «Беларуски фальклор. Хрэстаматыя» (укладачі К. Кабашніков, А. Ліс, А. Федосік, І. Тищенко). У 1979 р. вийшов у світ навчальний посібник «Беларуская народна-паэтычная творчасць» колективу авторів (К. Кабашніков, А. Ліс, А. Федосік, І. Тищенко, М. Янковський). У 1988 р. під такою ж назвою видано підручник, який у переробленому і доповненому вигляді було перевидано у 2000 р.

Віднедавна студенти філологічних факультетів і викладачі фольклору у вищих закладах освіти отримали можливість підвищити якість відповідних знань завдяки виходу нового навчального видання І. Козакової «Беларускі фальклор», який рекомендований Міністерством освіти Республіки Білорусь у якості навчального посібника для студентів установ, які забезпечують отримання вищої освіти за філологічними спеціальностями. «Дапаможнік» написаний із урахуванням сучасних методологічних, дидактичних та методичних принципів і заслуговує на високу оцінку.

Структура посібника досконало продумана і реалізує жанровий підхід до вивчення усної поезії. До нього увійшли розділи, присвячені основним фольклорним жанрам і видам фольклору: замовляння, календарно-обрядова поезія (зимовий, весняний, літній, осінній цикли), сімейно-обрядова поезія (родинна, весільна поезія, голосіння), позаобрядові ліричні пісні (пісні про кохання, сімейно-побутові і соціально-побутові пісні), балади, прислів’я та приказки, загадки, казки (казки про тварин, кумулятивні, чарівні, соціально-побутові казки), неказкова проза (перекази, легенди, анекдоти, жарти), «прыпеўкі», народний театр, дитячий фольклор («калыханкі», «забаўлянкі», лічилки, дитячі пісні, дражнилки, «гульні»). Кожен із визначених видів і жанрів змістовно охарактеризовано.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"