Журнал № 4(15)-2013
Нові книги
Mif 2014 04 06 Golnyk

Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка: монографія. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.

Резюме: 

Книгу присвячено дослідженню міфопоетики Є. Маланюка, яку обсервовано шляхом аналізу художньої трансформації міфологічних мотивів та образів у творчості митця. У фокусі наукових роздумів є авторська картина світу, представлена у варіантах космогонічного та есхатологічного мотивів, які реаліовано через систему міфопоетичних знаків і символів.

Студія містить цінні спостереження за інтертекстуальними перегуками лірики Є. Маланюка і творчості представників російської поезії «срібного віку», французьких символістів, чеських і польських сучасників «імператора залізних строф». Також уперше здійснено системне осмислення так званих «творчих діалогів», «творчих полемік» Є. Маланюка з М. Гоголем, М. Хвильовим, П. Тичиною, що були реалізовані не тільки у площині есеїстичних і публіцистичних роздумів автора, але й мали художнє «відлуння» у поетиці його творів.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"