Журнал № 1(2)-2009
Рецензії та відгуки

Лілія ПІДГОРНА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Концептуальна студія народної пісенності регіону

Білик О. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2008. – 334 с.

Анонс: 

Вивчення регіональної і локальної природи національного фольклору теоретично і методологічно розроблене ще дуже недостатньо. Тому відрадно, що монографія Олени Білик присвячена з’ясуванню цілого комплексу наукових проблем, що пов’язані із регіональною специфікою та динамікою побутування жанрів календарно-обрядового фольклору одного з «найархаїчніших» регіонів, а саме – Західного Полісся.

Досягненню поставленої мети сприяє чітка структура монографії. Так, у першому розділі дослідниця зосередила свою увагу над виконанням таких завдань, як: окреслити кордонифольклорно-етнографічного Полісся (що є доволі дискутивним у сучасній науці); подати характеристику історії вивчення календарно-обрядової пісенності Західного Полісся у російсько-українських дослідженнях ХІХ – поч. ХХ ст.; висвітлити основні аспекти збирання та дослідження календарної обрядовості цього регіону у студіях польських учених ХІХ – поч. ХХ ст.; з’ясувати стан і перспективи сучасного бачення регіональної специфіки номінації календарних жанрів, своєрідності їхнього побутування.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"