Журнал № 1(2)-2009
Огляди наукових видань

Фольклористичні зошити

Анонс: 

Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Луцьк: Інститут культурної антропології, 2006. – 188 с.

У ювілейному десятому номері «Фольклористичних зошитів», які щороку виходять друком в Інституті культурної антропології у Луцьку, авторські наукові праці згруповано у чотирьох основних рубриках: «Теорія фольклору», «Історія фольклористики», «Публікації», «Перша ластівка».

До першої р у б р и к и «Теорія фольклору» увійшли статті М. Дмитренка «Український фольклор і глобалізація: проблема збереження генетичного коду», В. Давидюка «Етногенетична складова фольклору, або Чи можливий український метод у фольклористиці», В. Буряка «НЛО над Хортицею, або Проблема «випадіння» етнічної пам’яті», В. Телеуці «Історія побутування української культури в Придунав’ї», Т. Жалко «До питання жанрології українських весняних календарно-побутових пісень», О. Білик «Календарна хронометрія західно поліських рогульок», О. Харчишин «Локальні особливості календарно-обрядової пісенності під львівської Звенигородщини у ХХ ст. (любовно-шлюбна семантична домінанта)», Т. Шемберко «Весняні календарно-обрядові пісні Західної Волині в жанрово-семантичному контексті», О. Олійник «Модифікація образу смерті в українських народних чарівних казках».

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"