Журнал № 1(2)-2009
Огляди наукових видань

Автореферати

Анонс: 

ТИХОВСЬКА О. М. Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2009...

 

ГУМЕНЮК П. О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008...

 

МАРКІВ Р. В. Міфологічний фольклоризм в українській літературі початку XX століття (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008.

 

ГАНІЧ О. М. Проблема походження української народної балади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007.

 

МІКУЛА О. І. Творчість Олени Пчілки і фольклор. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007.

 

ЧІКАЛО О. І. Пісні-хроніки: динаміка жанру. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007.

 

ШВЕД І. А. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору. – Рукапіс.

Дысертацыя на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.09 – фалькларыстыка. Дзяржаўная навуковая установа «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі». – Мінск, 2008.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"