Журнал № 2-3(3)-2009
Проблеми фольклоризму

Тетяна ДАНИЛЮК-ТЕРЕЩУК

завідувач відділу літературно-меморіальних фондів Науково-дослідного інституту Лесі Українки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Фольклорно-міфологічний образ чорта в художній площині творів Олекси Стороженка

Резюме: 

У статті проаналізовано своєрідність інтерпретації фольклорно-міфологічного образу чорта в прозі О. Стороженка.
З’ясовано ґенезу, функції, семантику персонажа в усній традиції й авторському сприйнятті. На думку автора, О. Стороженко продемонстрував цікавий та оригінальний підхід до використання народної міфології, хоча і не був новатором самої тенденції. На основі фольклорних мотивів у художній площині він сформував літературний образ нечистого. Це не класичний диявол, символ темного і страшного, а злодійкуватий і смішний біс, що з’являється на землі вночі або напередодні рокових свят. До олітературнення теми митець підійшов творчо, синтезуючи матеріал у дусі власної естетичної концепції. Тому чорт у Стороженкових оповіданнях здатен страждати і кохати, бути вірним другом. Мовою асоціацій і міфологічних контамінацій письменник промовляє про вічні категорії людського буття.

Ключові слова: фольклор, народна демонологія, чорт, образ, функції, література, інтерпретація, символ.

Анонс: 

Українська міфологія стала вдячним джерелом для літературної творчості О. Стороженка. Поринаючи у стихію народного повір’я, митець прагнув осмислити його образну систему та давню символіку. Очевидно, саме тому письменницька увага акцентована на універсальних персонажах народної демонології, до таких належить і чорт, що виступає символом темного і страшного, уособленням порушень життєвої гармонії та людських вад. Проте аналіз творчого доробку О. Стороженка засвідчує певні відступи від традиційного потрактування цього демонологічного образу. Залучивши зафіксований у ХІХ ст. фактичний матеріал і сучасні записи народної демонології, спробуємо з’ясувати, наскільки автор вловив і виразив у своїх творах дух міфологічного сприйняття й народної естетики в зображенні нечистого.

Думки дослідників щодо ґенези образу чорта різні: одні стверджують, що він має давню дохристиянську основу, інші схиляються до висновків про його конфесійне походження. Так, М. Костомаров зауважував, що в українському фольклорі збережені такі образи чортів, які є «не духом злоби, а фантастичними тваринами, чудернацькими та жахливими, схожими певними рисами на людину». В. Гнатюк наголошував, що «під впливом християнства затиралися поволі різниці між чортом, домовиком, водяником, болотяником, пасічником, скарбником і т. д.; усе те була «нечиста сила» і як така зводилася під один знаменник чорта».

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"