Журнал № 2-3(3)-2009
Огляди наукових видань

Журнали. збірники

Анонс: 

Фольклористичні зошити. Збірник наукових праць. – Луцьк: Інститут культурної антропології, 2008. – Вип. 11. – 198 с.

 

В одинадцятому випуску «Фольклористичних зошитів» Інституту культурної антропології (м. Луцьк) усі наукові матеріали розміщено у п’яти рубриках: «Фольклористика», «Історія фольклористики», «До джерел», «Публікації», «Рецензії».

До першої р у б р и к и «Фольклористика» увійшли статті: В. Давидюка «Походження та семантика купальських обрядів», З. Кудрявцевої «Купальська лялька: жертва чи посланець до предків (світоглядні основи обряду жертвоприношення та його відображення в купальському фольклорі)», С. Подолюк «Чужа мати» у весільному фольклорі», В. Телеуці «Весільний обряд українців Придунав’я», І. Ігнатюка «Поховальні звичаї та обряди на Південному Підляшші», О. Остап’юк «Танечні пісні: до питання жанру», Н. Левкович «Демонологічні вірування українців про домашнього духа-опікуна (на сучасних польових матеріалах Бойківщини та Західного Полісся».

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"