Журнал № 1-2008
Історія і теорія фольклору

Микола ДМИТРЕНКО

доктор філологічних наук, завідувач відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Українські народні думи: термін і дефініція

Резюме: 

Аналітичний огляд визначень і відомостей про думи свідчить, що цей жанр українського фольклору в наукових джерелах витлумачено недостатньо. Це спонукало автора статті з’ясувати специфіку думи через динаміку наукової традиції атрибування категорії жанру. У результаті запропоновано нову дефініцію думи, в якій виділено такі її основні риси: епічність, героїчний і соціально-побутовий характер, астрофічність, вільний віршований розмір, дієслівне римування, мелодекламативність, музичний супровід кобзи або бандури, роль елітного стабілізатора в народній культурі.

Анонс: 

У сучасному глобалізаційному світі, де все менше місця залишається традиційним культурам, надійною запорукою збереження національної ідентичності українців є фольклор, особливо ті унікальні його види й жанри, що репрезентують Україну як державу з глибокими історичними джерелами, з розвинутою епічною народною поезією, високими злетами героїки, гуманізму, естетики та моралі.

До унікальних пам’яток світової епічної традиційної культури належать українські народні думи. На велике значення дум як репрезентантів української народної культури вказав ще 1892 року І. Франко: «Справді рицарським духом дихає також новий богатирський епос, який в той саме час між 1560 і 1648 рр. виріс в степах запорозьких. Чудові думи про Самійла Кішку, про бурю на Чорному морю, про втечу трьох братів з Азова, про Марусю Богуславку тощо – це ті безсмертні пам’ятники ще першого етапу в розвитку козацтва, які створені генієм самого народу і які назавжди будуть предметом гордості українського народу»1.

Захоплені відгуки про українські народні думи висловлювали іноземні діячі науки і культури, зокрема, німці Й. Гердер, Ф. Боденштедт, англієць В. Морфіл, француз А. Рамбо, італієць Д. Чамполі, американка Т. Робінсон (Тальві) та ін. Так, Ф. Боденштедт у спеціальній народознавчій книзі «Поетична Україна» авторитетно заявив: «У жодній країні дерево народної поезії не зродило таких величавих плодів, ніде душа народу не виявляла себе у піснях так живо і правдиво, як в українців»2. Про думи Ф. Боденштедт наголосив, що вони, «крім поетичної вартості, мають ще й велике значення для української історії»3...

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"